Algemene en bijzondere voorwaarden

 1. Ons bedrijf is pas toegankelijk na reservatie.
 2. Een reservatie bij Loei Dolle Pret houdt automatisch in, dat je akkoord gaat met de algemene en bijzondere voorwaarden. 
 3. Per activiteit kunnen nog specifieke voorwaarden gelden.
 4. Eénmaal gereserveerd, heb je uiteraard een goede keuze gemaakt en dan gaan we er ook vanuit dat jullie komen. Mocht het niet lukken, dan kan een reservatie ten laatste een week voor de aanvang afgemeld worden. Indien dit later gebeurt, dan rekenen wij een forfaitair bedrag aan overeenkomstig de helft van het aangemeld bedrag. Onder aangemed bedrag, verstaan wij het totale aantal aangemelde personen vermenigvuldigd met het tarief van de gekozen activiteit(en).
 5. Onze tarieven zijn heel schappelijk, vandaar dat ze ook op elk moment kunnen aangepast worden. Vraag daarom steeds naar de meest recente tarieven.
 6. Betalingen kunnen cash gebeuren of via het betaalmiddel Payconiq dat voorhanden is bij Loei Dolle Pret. Overschrijvingen achteraf zijn niet toegestaan, tenzij dat vooraf schriftelijk afgesproken is.
 7. Betalingen via factuur achteraf dienen ten laatste voldaan te worden binnen 14 dagen na facturatiedatum.
 8. Bij nalatigheid van betalen of bij herinnering rekenen we 10 % nalatigheidsinterest en een administratiekost van 10 euro.
 9. Loei Dolle Pret neemt beeldmateriaal (foto's, ...) ter promotie van haar activiteit of ter promotie van melk in 't algemeen. Dit houdt dus ook in dat ze ook door derden kunnen gebruikt worden.
 10. Foto's of ander beeldmateriaal genomen door derden op onze boerderij, mogen enkel gepubliceerd worden mits toestemming van Loei Dolle Pret. Mooie foto's die Loei Dolle Pret en de boerderij in een positief daglicht stellen, mogen gerust verspreidt worden. In dat geval bedanken we jullie!
 11. Veiligheid staat voorop.
  1. Spelplezier krijgt voorrang, dus zorg er voor dat je mekaar geen pijn doet.
  2. Ons bedrijf is een actief landbouwbedrijf. Het werk blijft doorgaan. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen, toch is het noodzakelijk dat externe begeleiders zoals juffen of ouders mee een oogje in het zeil houden.
  3. Vrije toegang tot het bedrijf is niet toegestaan.
  4. Op de schrikdraad staat stroom. Onder het motto "What doesn't kills you makes you stronger." kan je daar eens aan voelen, ... je zal er de volgende keer wel afblijven.
  5. Opgepast voor de stieren.
  6. Opgepast voor dieren.
 12. Als je dieren aanraakt, was je je handen vooraleer je iets eet. Als je als volwassene mee een groep kinderen begeleidt, dan dien je hier mee op toe te zien, dat dit gebeurt.
 13. Onze melk is rauw en wordt met de hoogste zorg geproduceerd. Wij drinken dit zelf al op die manier nadat we met de moedermelk gestopt zijn, lang dus. De rauwe consumptie kan een gezondheidsrisico inhouden voor jongeren, ouderen, zwangeren en mensen met een verlaagde weerstand.
 14. Op een boerderij zijn allerlei producten waarop allergisch gereageerd kan worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor allergieën, huiduitslag en andere vergelijkbare zaken die optreden tijdens of na een bezoek aan onze boerderij.
 15. Wij zijn niet verantwoordelijk voor teken- of andere beten veroorzaakt door insecten die ook een bezoek brengen aan onze terreinen.
 16. Beschadiging of verlies van materiaal moet vergoed worden. Loei Dolle Pret bepaalt het schadebedrag.
 17. Wij zijn een echte boerderij. Oneffenheden, vuil, gladheid, ... zijn eigen aan een landbouwbedrijf. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor schade die daardoor wordt veroorzaakt.
 18. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke goederen. Onze eigendommen hadden we ook graag behouden.
 19. In geval van overmacht (bijvoorbeeld door een dierziekte, een overlijden, …) kan het zijn, dat een teambuilding, een bedrijfsbezoek of een andere activiteit niet kan doorgaan. In dat geval bespreken we in overleg een nieuwe datum als dat mogelijk is.